Bli en Global Världsmedborgare

Global Världsmedborgare

som utbytesstudent blir du en världsmedborgareI en värld som är allt mer sammanknuten, där vi är beroende av varandra, med en arbetsmarknad som både är global och lokal samtidigt, kommer dina framtida arbetskamrater komma från, och finnas i, en mängd olika länder och kulturer. Dina erfarenheter och kunnande från ett utbytesår kommer ge dig en eftersökt och viktig kompetens. Att bli en global världsmedborgare innebär med andra ord att du får en fantastisk unik upplevelse som stärker dig inför framtiden. 

Utbytesstudier gör dig till en världsmedborgare

Att studera ett år utomlands och bo i en värdfamilj stärker din förmåga att ta in andras perspektiv, ökar din kapacitet att samarbeta med personer från annan bakgrund och kulturer, och att se andra perspektiv än de du själv har från början. Det ger dig en enorm boost i att lösa problem, nätverka, vara kreativ och inte minst, du lär känna dig själ och ökar ditt självförtroende. Ett år som utbytesstudent visar också att du är nyfiken, villig att lära dig nya saker, har ambitioner och bryr dig om andra. Och inte minst att du kan anpassa dig till nya situationer och är flexibel.

Globala kompetenser som världsmedborgareGlobala kompetenser

Den interkulturella erfarenhet du får som utbytesstudent stärker dig som person inom framför allt fyra områden, som tillsammans är grundläggande för att bli en global världsmedborgare:

Dina värderingar kring: 
 • kulturella skillnader
 • människors lika värde & mänskliga rättigheter
 • demokratiskt synsätt
Dina attityder:
 • öppenhet för andras kulturer, tro och syn på världen
 • respekt och ansvar
 • intresse för andra, för samhället och dess påverkan
Din kunskap & kritiska förståelse: 
 • om dig själv
 • språkligt och kommunikativt
 • om världen och andra kulturer
 • om politik, media, ekonomi och hållbarhet
Dina färdigheter: 
 • anpassningsförmåga
 • samarbetsförmåga
 • kritiskt & analytiskt tänkande
 • empati
 • konflikthantering
 • lyssna och observera
 • kommunikation

Läs en artikel i Scandinavian Travel på samma ämne

* för Education Select tillkommer skolavgift