YFU en utbytesorganisation

YFU

YFU bidrar till att skapa en positiv global förändring genom att låta unga människor uppleva ett studieår utomlands.

Att bredda sina perspektiv och lära känna andra kulturer på djupet tror vi får människor att inse att vi alla är en del av samma värld. Du kan också vara med. YFU är ett personal- och volontärbaserat nätverk för kulturutbyten, utan vinstsyften, som finns med bra nätverk i över 50 länder. Vi vill genom kulturutbyten bidra till ett öppnare sinne och skapa ett lärande som förändrar liv och i förlängningen bidrar till att fler vill vara världsmedborgare. I Sverige har vi funnits sedan 1961, och vi ser att vår mission är lika viktig än idag.

Utbytesstudenter med YFU

 ”Vi vill bidra till en positiv global förändring. Genom kulturutbyten vill vi bidra till ett öppnare sinne och hjärta, skapa ett lärande som förändrar liv och i förlängningen bidrar till att fler vill vara världsmedborgare.”

YFU:S UTBYTESPROGRAM

  • Ansökan är inte bindande
  • Åldersgränsen är generellt 15-18 år
  • Programavgiften inkluderar i stort sett allt utom resa, vaccin och fickpengar
  • Heltäckande försäkring med Gouda ingår i programavgiften
  • Minst fem läger/träffar ingår i programpriset eftersom YFU vet att det är viktigt att både vara väl förberedd och få möjlighet att träffas och reflektera under och efter året
  • Support och stöd finns dygnet runt för studenten, föräldrar och värdfamiljer. YFUs kontor i Sverige och mottagarlandet, samt lokala volontärer ser till att programdeltagarna får det stöd och stöttning som kan behövas
  • Värdfamiljerna är utvalda och intervjuade. Våra familjer ser alla olika ut och bor på olika ställen i alla länder
  • Skolplacering ingår i programavgiften, avgift för skoluniform och böcker kan tillkomma
  • YFU erbjuder stipendier för att möjliggöra utbytesstudier för alla unga oavsett ekonomiska förutsättningar
  • Utvecklingsmöjligheter efter utbytesåret genom att engagera sig i YFU, vi tror på ett livslångt lärande

Ansök om att bli utbytesstudent med YFU